R&D center -FR

Dit Franse R&D center is gespecialiseerd in het bouwen van zeer specifieke testopstellingen voor uiteenlopende nichemarkten.

 

Opmerkelijke reactiviteit en kwaliteit

We blikken zeer tevreden terug op deze eerste samenwerking. 
Nadat Ik intern in de organisatie op zoek ging naar een partner voor mijn project werd ik in contact gebracht met deze beloftevolle Belgische start-up. 

Het team van Provecta bleek een zeer waardige partner gedurende het ganse projectverloop. Hun inbreng tijdens de design fase was doorslaggevend voor het eindresultaat van deze opstelling voor mechanische testen in een cryogene omgeving. 

Denk hierbij aan een design reviewmeeting, evaluatie van 2D tekeningen, materiaalkeuze, kosten-batenanalyse, projectopvolging….

Finaal bleek ook de afwerkingsgraad van de aangeleverd stukken zeer hoog.  “We kijken alvast uit naar een volgende samenwerking”